Moje konto Moje konto

Informacja o zużytym sprzęcie

Informacja dla użytkowników o sposobie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowe PRO-SPAW Artur Moszumański z siedzibą w Radomiu, ul. Lubelska 83, 26-600 Radom, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Radomia pod numerem 051146, nr NIP: 7961697649, nr REGON: 672805855, w oparciu o art. 35 i 37 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.), działając jako dystrybutor w rozumieniu art. 4 pkt 2 tej ustawy, informuje, iż:

Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej zwanym „zużytym sprzętem”) nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska.

 

 1. Przedsiębiorstwo Handlowe PRO-SPAW Artur Moszumański z siedzibą w Radomiu w tym punkcie sprzedaży obowiązane jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany;

2. Przedsiębiorstwo Handlowe PRO-SPAW Artur Moszumański z siedzibą w Radomiu w tym punkcie sprzedaży, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony;

 3. Przedsiębiorstwo Handlowe PRO-SPAW Artur Moszumański z siedzibą w Radomiu w tym punkcie sprzedaży zakazane jest zbieranie niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu, przy czym za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu;

 4. Przedsiębiorstwo Handlowe PRO-SPAW Artur Moszumański z siedzibą w Radomiu może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

 Przedsiębiorstwo Handlowe PRO-SPAW Artur Moszumański z siedzibą w Radomiu czyniąc zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 39 ust. 3 ustawy, informuje, iż na terenie gminy, w której położony jest ten punkt sprzedaży istnieją poniższe punkty zbierania zużytego sprzętu:

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Radomiu przy ul. Witosa 96

- Radom ul. Królowej Jadwigi 12A w sąsiedztwie Administracji Osiedla

 

 Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępny jest pod linkiem: http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php.